Cijevne izolacije

Plamaflex – ISO izolacijske cijevi

Osnovna cijevna izolacija iz ekstradiranog polietilena različitih dimenzija, sa debljinom izolacije 9, 13 i 20 mm. Namijenjena je prije svega profesionalnim instalaterima. Debljina izolacije je na jednom mjestu zarezana do 1/3 debljine, a to omogućava lakšu, bržu i sigurniju montažu. Standardna dužina cijevi je 2 m, pakovanje je u kartonskim kutijama.

Plamaflex – SSL izolacijske cijevi

Sa dodatnom polietilenskom zaštitom folijom primjenjive za posebno zahtjevnu uporabu, različitih dimenzija sa debljinom izolacije 4, 9, 13 i 20 mm. Dodatna folija nudi visoki stupanj zaštite kod fizičkih oštećenja, što je posebno značajno kod izloženih mjesta i gradilišta. Ta folija također povećava otpornost od upijanja vodene pare i zbog toga je upotrebljiva i za klima instalacije. Standardna dužina cijevi je 2m, pakiranje je u kartonskim kutijama. Plamaflex SSL cijevi sa debljinom izolacije 4 mm mogu biti pakirane u kolutima dužine 15 m.

Klima cijevi

Sa dodatnom polietilenskom zaštitom folijom primjenjive su za instalacije klima uređaja. Dostupne su u raznim dimenzijama sa debljinom izolacije 6mm. Dodatna folija nudi visoki stupanj zaštite kod fizičkih oštećenja.

Plamaflex – SV izolacijske cijevi

Sa brzo zatvarajućim “patent zatvaračem” za jednostavnu montažu, različitih dimenzija, sa debljinom izolacije 9 i 13 mm. Više puta upotrijebljene – patent zatvarač omogućava prema potrebi višestruku montažu i demontažu, bez oštećenja izolacije.