Podovi za dječja igrališta

Pri opremanju dječjih igrališta potrebno je voditi posebnu brigu o sigurnosti. Ugradnjom sigurne podne obloge za dječja igrališta umanjujemo rizik od ozljeda prilikom padova. Naše podne obloge se odlikuju elastičnošću i sposobnošću apsorpcije udaraca te njihovom ugradnjom stvaramo sigurno okruženje za dječju igru.

Više na:

RECIKLIRANA-GUMA