Podovi za operacione sale

S obzirom na specifičnu namjenu podovi za operacione sale moraju zadovoljavati vrlo visoke zahtjeve. Podovi za operacione sale moraju biti elektroprovodljivi po cijeloj površini kako bi se zaštitili pacijenti i osoblje.

Više na:

ANTISTATIK_PVCELEKTROPROVODLJIVI_PVCGUMA